Tepelné ošetření dřevěných obalů

Tepelné ošetření je fytosanitární proces, při kterém je prováděna likvidace živých jedinců škůdců a jejich zárodků ve dřevěných obalech. Při tomto procesu musí dojít k zahřátí v jádru dřevěného obalového materiálu na teplotu minimálně 56 st.C po dobu minimálně 30 minut. Podmínky tepelného ošetření a metody regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu jsou stanoveny mezinárodní směrnicí FAO ISPM 15.

Proces tepelného ošetření provádíme ve vlastních certifikovaných sušárnách. Ošetřené dřevěné obaly jsou označeny symbolem a značkou IPPC a naším licenčním číslem CZ – 0356. K ošetřeným výrobkům dokládáme certifikát vystavený Státní rostlinolékařskou správou.

Pozor! Tepelné ošetření neznamená zároveň vysušení, ani ochranu před houbovými chorobami a plísněmi!

I při splnění všech podmínek tepelného ošetření může nastat problém s výskytem plísní na ošetřených obalech. Důvodem je zahřátí vlhkosti ve dřevě, čímž dojde k iniciaci růstu plísní, případně hub. Jedinou cestou, jak minimalizovat problémy s plísní je vedle tepelného ošetření požadovat zároveň vysušení. Proces sušení je energeticky a časově náročnější a představuje zvýšení nákladů vynaložených na obaly.

Potřebujete informace o tepelném ošetření?

 

 

Ing. Tomáš Tauchman
výrobní a technický ředitel

 

+420 499 320 005
+420 731 554 386

vyroba@talpa-pilnikov.cz

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.