optimalizace palet

Celá řada firem používá palety, které často nesplňují plně jejich požadavky. Jedním z důvodů mohou být nevyhovující technické parametry palet (manipulovatelnost, nosnost, konstrukční provedení) nebo nevyhovující cena.

sušení palet a obalů

Umělé sušení palet (Kiln drying – KD) je proces, při kterém je v uzavřené sušící komoře ze dřeva odváděna přebytečná vlhkost až k požadované cílové hodnotě. Vlhkost dřeva ošetřeného tímto způsobem (KD) musí být nižší než 20 %.

 

tepelné ošetření

Tepelné ošetření je fytosanitární proces, při kterém je prováděna likvidace živých jedinců škůdců a jejich zárodků ve dřevěných obalech. Při tomto procesu musí dojít k zahřátí v jádru dřevěného obalového materiálu na teplotu minimálně 56 st.C po dobu minimálně 30 minut.
 

doprava palet

Zajistíme dopravu Vašich palet na jakékoliv místo určení po celém území ČR i EU. Díky vlastní autodopravě jsme schopni zajistit rychlé a optimalizované dodávky požadovaného množství palet podle přepravní kapacity vozidel.

 

palivové dřevo

Palivové dřevo vzniká jako vedlejší produkt naší výroby. Jedná se o zbytky prken a hranolů (odřezky) do 30 cm délky. Dřevo je vhodné k okamžitému použití bez nutnosti dalšího řezání.

dodávka Just in Timejust in time

Poskytujeme full servis palet systémem logistické technologie Just In Time, dodávky do 24 hodin. Za tímto účelem držíme velkou část našich výrobků skladem.

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.