Optimalizace palet

Celá řada firem používá palety, které často nesplňují plně jejich požadavky. Jedním z důvodů mohou být nevyhovující technické parametry palet (manipulovatelnost, nosnost, konstrukční provedení) nebo nevyhovující cena.

Technická optimalizace palet

Význam technické optimalizace spočívá v tom, že Vám navrhneme a vytvoříme novou paletu přímo na míru. Paleta bude odpovídat Vaší manipulační technice, charakteru balení výrobků či zboží a v neposlední řadě požadavkům Vašich odběratelů.

Cenová optimalizace palet

Význam cenové optimalizace spočívá zejména v posouzení nosnosti palety ve vztahu k hmotnosti přepravovaného zboží, kdy jsou často zbytečně používány palety o vyšší nosnosti, než přepravované zboží vyžaduje. V tomto případě Vám navrhneme „odlehčené“ provedení s garancí požadovaných technických parametrů palet, které s sebou přináší i nemalé finanční úspory nákladů na pořízení nových palet.

U optimalizovaných palet zajistíme jejich otestování dle příslušných norem a vystavíme zkušební protokol. Palety můžeme označit Vašim logem, nebo značkou, případně celé palety barevně odlišit. Balení a štosování palet přizpůsobíme Vašim technologiím.

 

Potřebujete optimalizovat vaše stávající palety nebo chcete vytvořit novou paletu na míru?

 

 

Ing. Tomáš Tauchman
výrobní a technický ředitel

 

+420 499 320 005
+420 731 554 386

vyroba@talpa-pilnikov.cz

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.