Obnovitelné zdroje

Většina naší produkce pochází z obnovitelných zdrojů. Dřevo, ze kterého se palety vyrábí, v sobě dokáže velmi dobře vázat škodlivý oxid uhličitý a ani při jeho ekologické likvidaci nebo spalováním nevznikne více CO2, než kolik jej strom spotřeboval při svém růstu. Výhodou výroby dřevěných palet, na rozdíl od plastových, je možnost jejich opravy a následného použití v dalším oběhu. Dřevo a piliny, které vznikají jako odpad při výrobě, se dále zpracují k výrobě lisovaných pelet nebo se využijí v zemědělství.

Vztah k zaměstnancům

Vážíme si našich zaměstnanců, proto se jim snažíme poskytnout maximální komfort pro výkon jejich práce. Neustálé zlepšování a vytváření bezpečného a příjemného pracovního prostředí je naší prioritou. Bezpečnost práce a ochranu zdraví zaměstnanců chápeme nejen jako naši zákonnou povinnost, ale i jako naši odpovědnost za systematickou péči o jejich zdraví a bezpečnost. Nad rámec našich povinností poskytujeme zaměstnancům maximálně funkční a pohodlné pracovní oblečení a obuv, benefity ve formě stravenek, vitamíny a pitný režim.

 

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.