Vedení společnosti TALPA si plně uvědomuje, že růst firmy závisí hlavně na investicích a lidech. Investice do lidí se neodvíjí pouze od výše mezd a firemních benefitů, ale důležitou roli hraje celková firemní kultura, péče o zdraví, pracovní prostředí a sociální zázemí zaměstnanců. Naše investice cíleně a vyváženě směřujeme do všech těchto oblastí.

 

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.