Sušení palet a obalů

Umělé sušení palet (Kiln drying – KD) je proces, při kterém je v uzavřené sušící komoře ze dřeva odváděna přebytečná vlhkost až k požadované cílové hodnotě. Vlhkost dřeva ošetřeného tímto způsobem (KD) musí být nižší než 20 %.

Vysušení palet automaticky neznamená, že palety byly tepelně ošetřeny. Tepelné ošetření palet lze dle standardu ISPM 15 akceptovat pouze tehdy, pokud při sušení bylo v jádru dřeva dosaženo hodnoty minimálně 56 st.C po dobu minimálně 30 minut.

Sušení palet sníží hmotnost a likviduje plísně

Proces sušení palet představuje zvýšení nákladů vynaložených na obaly, nicméně je to jediná cesta jak minimalizovat nebezpečí výskytu nežádoucích plísní. Další předností sušení palet je jejich podstatné snížení hmotnosti.

Naše společnost disponuje 2 moderními teplovzdušnými sušárnami s celkovou kapacitou 2000 ks palet.

 

Potřebujete bližší informace?

Ing. Tomáš Tauchman
výrobní ředitel

+420 499 320 005
+420 731 554 386
vyroba@talpa-pilnikov.cz
 
 
 

Jakub Kalenský, DiS.
obchodní manažer


+420 731 182 648
obchod@talpa-pilnikov.cz 
 
 

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.