Politika kvality

 

Vedení společnosti TALPA, spol. s r.o. vyhlašuje následující Politiku kvality, která má zajistit, abychom trvale poskytovali výrobky a služby, které splňují nebo překračují očekávání našich zákazníků.

Hlavní cíle Politiky kvality jsou:

Prosperita, odpovědnost, efektivita

• zdokonalování procesu výroby a jeho neustálé zlepšování na základě analýz dat a informací
• zavádění nových výrobních postupů a technologií
• realizování plánovaných investic s cílem vytvoření dostatečných výrobních kapacit, zlepšení pracovních podmínek a zvýšení efektivity výroby
• zodpovědný přístup k životnímu prostředí a jeho ochraně

Partnerství se zákazníky a dodavateli 

• individuální přístup k plnění potřeb a očekávání všech našich zákazníků
• budování obchodních vztahů na základě výhodné spolupráce s využitím oboustranně výhodných řešení
• transparentní a otevřená komunikace, dodržování smluvních ujednání, právních a etických norem. 

Kvalitní výrobky a služby, fungující systém

• neustálé zlepšování našich procesů, úrovně pracovního prostředí a odborné způsobilosti našich zaměstnanců.
• snižování a odstraňování vad našich výrobků a služeb
• analyzování výkonnosti procesů a neustálé zlepšování systému řízení kvality

Motivovaný, sebevědomý, samostatný a zodpovědný zaměstnanec

• vytvoření týmu spolehlivých, odborně zdatných a spokojených zaměstnanců
• pravidelné seznamování zaměstnanců s výsledky společnosti
• zlepšování bezpečnostních a hygienických podmínek na pracovišti
• aktivní přístup k osobní motivaci každého zaměstnance.

K zajištění Politiky kvality se vedení společnosti TALPA, spol. s r.o. zavazuje udržovat, rozvíjet a trvale zlepšovat systém managementu kvality v souladu s požadavky normy ISO

Realizace strategických záměrů, politiky kvality, cílů kvality a plánovaných hospodářských výsledků společnosti vyžaduje aktivní účast všech zaměstnanců společnosti.

 

 

V Pilníkově dne  29. 3. 2023                                             Ing. Vlastimil Tauchman, majitel a jednatel společnosti

                                                                                                    

 

 

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.