Vedení společnosti TALPA si plně uvědomuje, že růst firmy závisí hlavně na investicích a lidech. Investice do lidí se neodvíjí pouze od výše mezd a firemních benefitů, ale důležitou roli hraje celková firemní kultura, péče o zdraví, pracovní prostředí a sociální zázemí zaměstnanců. Naše investice cíleně a vyváženě směřujeme do všech těchto oblastí.

non-binding demand  

address
good

  Marked entries are obligatory

All data presented by the customer come under latest amendments of Personal Data protection Act no. 101/2000 Sb. Talpa s.r.o. is the only lawful owner of all submitted infomation. The information is not to be sold, let ou tor shared with any other entity.