europaleta nová

Palety EUR jsou nejčastěji používanou logistickou pomůckou. Jsou vyráběny podle ČSN 26 9110 – „Evropská čtyřcestná prostá paleta EUR“ a podle mezinárodní normy UIC 435-2.

Palety EUR mají rozměr 1200 x 800 mm, který vychází z mezinárodního normovaného modulu jednotky balení 600 x 400 mm.

 

Při uložení v regálu nebo na vidlici vozíku je paleta dimenzována pro následující zatížení:

  • 1000 kg – je-li zátěž nerovnoměrně rozložena na ploše palety
  • 1500 kg - pokud je zátěž rovnoměrně rozložena na plochu palety
  • 2000 kg - je-li zátěž v celistvé formě a rovnoměrně celou plochou doléhá na celý povrch ložné plochy palety

 

Při uložení na sobě činí dodatkové zatížení nejspodnější palety maximálně 4000 kg, pokud se zátěž nachází na rovné, vodorovné a nehybné ploše a doléhá vodorovně a plnou vahou.

Jako jedni z mála výrobců v ČR nabízíme EUR palety pod licencí EPAL i ZSSK CARGO.

Naše licenční čísla jsou EPAL CZ-037ZSSK CARGO E40.

 

 

Potřebujete bližší informace?

Ing. Tomáš Tauchman
výrobní ředitel

+420 499 320 005
+420 731 554 386
vyroba@talpa-pilnikov.cz
 
 
 

Jakub Kalenský, DiS.
obchodní manažer


+420 731 182 648
obchod@talpa-pilnikov.cz 
 
 

... nebo nám zašlete nezávaznou poptávku

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.