Uspořádali jsme s žáky deváté třídy projektový den k rozvoji praktických dovedností. Tento pracovní den se setkal také s velkýcm ohlasem u rodičů žáků deváte třídy. Velké poděkování patří firmě TALPA, spol. s r. o., panu Ing. V Tauchmanovi za dřevo, které jsme použili k výrobě věšáků na klíče.

Mgr. I. Skořepová
ředitelka ZŠ Pilníkov 

 

K poděkování se připojuje i město Pilníkov, které si velmi váží zájmu společnosti TALPA, spol. s r.o. o dění ve městě a snahy pomoci s realizaci dobrých nápadů. V dubnu tohoto roku pan Ing. Tauchman podpořil i ekologicky výchovnou akci „Ukliďme Česko – Ukliďme Pilníkov” a přispěl částkou 5.000 Kč na sladké odměny dětem ze Základní školy a Mateřské školy v Pilníkově, které se na vyčištění města velkou měrou podílely.

Miroslav Klapka
starosta města Pilníkov

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.