1. 4. 2022

Generální ředitel společnosti TALPA Pilníkov k pomoci rodinám ukrajinských zaměstnanců                   

 Tuto sobotu se nám podařilo dopravit do bezpečí poslední rodinu našich ukrajinských zaměstnanců. Po strastiplné několikadenní cestě je čeká zasloužený odpočinek v bezpečí. Řidič Roman Starý odvedl profesionální výkon, když absolvoval celkem 5 cest na ukrajinsko-polskou hranici a do Varšavy a najel celkem více než 6.000 km. Celkem jsme do ČR dopravili 5 různě početných rodin, 8 žen a 9 dětí. Pro všechny bylo zajištěno důstojné ubytování ve vlastních apartmánech v Pilníkově a v Bělé u Pecky a ve 3 pronajatých bytech v Trutnově tak, aby rodiny mohly být spolu. Celková výše pomoci společnosti TALPA ukrajinským uprchlíkům aktuálně dosáhla téměř 300.000 Kč.

Možná se někomu zdá, že všichni řeší jen Ukrajinu namísto toho, aby se starali o české občany. Možná se někomu zdá, že i já bych mohl místo pomoci Ukrajincům přilepšit českým zaměstnancům. Tento případný názor musím kategoricky odmítnout. Pomoc Ukrajincům je poskytována z finančních rezerv společnosti a není poskytována na úkor českých zaměstnanců společnosti TALPA. Pomáhám jim proto, protože to jsou lidé jako my, protože tu pomoc potřebují, a protože jim chci pomoci. Oni přece nemohou za to, že ten vrah z Kremlu napadl jejich zemi a vraždí nevinné civilisty! Máme jim také co vracet. Kde bychom bez nich byli, když téměř žádná firma se bez ukrajinských zaměstnanců neobešla.

Rovněž považuji za nepřijatelné svádět zdražování a ekonomické problémy na Ukrajince a stavět tak naše občany proti nim. Nevěřte těm politikům, kteří to dělají. Oni se snaží všechny problémy, na které „zadělali svým vládnutím“ svalit na Ukrajince a na současnou vládu. Petr Fiala to říká správně, když se nebudeme starat o Ukrajince, kteří prchají před válkou, bude to mít katastrofální dopady i na nás, české občany. Jsem rád, že máme konečně zodpovědnou vládu v čele s Petrem Fialou.

Nepolevujme v našem úsilí pomáhat, oželme trochu svého pohodlí a budoucnost ukáže, že jsme udělali správnou věc.

Sláva Ukrajině

 

 

 

7. 3. 2022

Vyjádření generáního ředitele k situaci na Ukrajině                                                                              

Stejně jako všichni rozumně uvažující lidé na celé světě musíme i my důrazně odsoudit nesmyslnou vojenskou agresi Ruska vůči Ukrajině.

Chci zdůraznit, že na ekonomické úspěšnosti naší firmy mají významnou zásluhu i naši ukrajinští „kluci“, kteří posílili naše řady v době, kdy nebylo možné na trhu práce najít spolehlivou pracovní sílu. Velice si jejich práce vážím a za to jim patří můj dík.

Pouze uznání a solidarita je však v této situaci málo. Samozřejmostí a naší povinností je jim maximálně pomoci. Proto jsme se okamžitě zapojili do evakuace jejich rodin do bezpečí. Podařilo se nám přivézt do České republiky tři ženy a tři děti z Charkova. Bylo jim poskytnuto ubytování a veškeré zázemí, pomáháme jim s úředními formalitami, bude potřeba řešit školní docházku dětí atd. Na cestě je další maminka se dvěma dětmi, která opět cestuje z jednoho z nejpostiženějších měst, z Charkova. Děkuji panu Romanu Starému, který se ochotně ujal úkolu a všechny bezpečně dopravil do bezpečí. Bohužel zatím nemohou odcestovat rodiny „kluků“ z oblasti Berďanska u Azovského moře, která je obsazena ruským vojskem. Držíme jim palce a přejeme hodně štěstí, aby se všichni dostali co nejdříve do bezpečí.

Lidé v Česku vyjadřují obrovskou solidaritu, avšak začínají se ozývat „vlastenci“, kteří vykřikují, že kvůli Ukrajině bude všechno dražší, na trhu nebude to či ono…

Ano, budeme si muset všichni něco odepřít. Ale určitě za to nemohou Ukrajinci. Ten, kdo je za tuto situaci zodpovědný, je ruský diktátor a vrah Putin. To on posílá na civilní cíle svoje rakety, to on vyhrožuje celému světu jadernou válkou. A ženy, které jsme přivezli, to zažily na vlastní kůži. Když o tom vypráví, jde mráz po zádech, nikdo z nás si to nedovede představit.

Jsem rád, že se dokážeme spojit, být zázračně štědří a pomáhat ze všech sil. Je důležité v tom vytrvat a smířit se s tím, že si budeme muset odříct trochu svého pohodlí, přestat reptat a chovat se k našim spoluobčanům z Ukrajiny ohleduplně.

Ruská agrese na Ukrajině se netýká jen Ukrajiny. Týká se i nás. Budeme-li si opatrovat jenom svoje pohodlí, brzy nás může postihnout stejný osud.

Sláva Ukrajině

 

Ing. Vlastimil Tauchman

Generální ředitel

 

nezávazná poptávka  

adresa
zboží

  Tyto údaje je nutné vyplnit

Veškeré údaje, které zde zákazník uvádí, podléhají ustanovením zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších novel. Talpa s.r.o. je jediným vlastníkem informací. Tyto informace nejsou a nebudou prodávány, pronajímány a ani jinak sdíleny s jinými subjekty.